หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
พัฒนาการศึกษาตำบลหนองแวงให้ยั่งยืน
เฟอร์นิเจอร์หวาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผ้าทอพื้นเมืองลายเกร็ดเต่า
ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองแวง
อบต.
หนองแวง
www.nongwang-cpm.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-056-299
1
2
3
 
 
 

 
นายจรัลธาดา กรรณสูต และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดตามและขัยเคลื่อนการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง  
 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะ ไปรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ราบเชิงภูเขียว โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ระยะแรกของโครงการฯ พื้นที่ที่กำหนดไว้มีบางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว กรมชลประทาน จึงได้พิจารณาตำแหน่งที่ตั้งใหม่ โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและราษฎรกำหนดพื้นที่บริเวณลำสะพุงตอนล่าง นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว กำหนดแผนงานโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2562-2567 อ่างเก็บน้ำมีขนาดความจุ 46.90 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ 40,000ไร่ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนน้ำเพื่อการประปาของอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 15.27 น. โดย คุณปิยาพัชร กายแก้ว

ผู้เข้าชม 203 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/54

ลำดับภาพที่ 2/54

ลำดับภาพที่ 3/54

ลำดับภาพที่ 4/54

ลำดับภาพที่ 5/54

ลำดับภาพที่ 6/54

ลำดับภาพที่ 7/54

ลำดับภาพที่ 8/54

ลำดับภาพที่ 9/54

ลำดับภาพที่ 10/54

ลำดับภาพที่ 11/54

ลำดับภาพที่ 12/54

ลำดับภาพที่ 13/54

ลำดับภาพที่ 14/54

ลำดับภาพที่ 15/54

ลำดับภาพที่ 16/54

ลำดับภาพที่ 17/54

ลำดับภาพที่ 18/54

ลำดับภาพที่ 19/54

ลำดับภาพที่ 20/54

ลำดับภาพที่ 21/54

ลำดับภาพที่ 22/54

ลำดับภาพที่ 23/54

ลำดับภาพที่ 24/54

ลำดับภาพที่ 25/54

ลำดับภาพที่ 26/54

ลำดับภาพที่ 27/54

ลำดับภาพที่ 28/54

ลำดับภาพที่ 29/54

ลำดับภาพที่ 30/54

ลำดับภาพที่ 31/54

ลำดับภาพที่ 32/54

ลำดับภาพที่ 33/54

ลำดับภาพที่ 34/54

ลำดับภาพที่ 35/54

ลำดับภาพที่ 36/54

ลำดับภาพที่ 37/54

ลำดับภาพที่ 38/54

ลำดับภาพที่ 39/54

ลำดับภาพที่ 40/54

ลำดับภาพที่ 41/54

ลำดับภาพที่ 42/54

ลำดับภาพที่ 43/54

ลำดับภาพที่ 44/54

ลำดับภาพที่ 45/54

ลำดับภาพที่ 46/54

ลำดับภาพที่ 47/54

ลำดับภาพที่ 48/54

ลำดับภาพที่ 49/54

ลำดับภาพที่ 50/54

ลำดับภาพที่ 51/54

ลำดับภาพที่ 52/54

ลำดับภาพที่ 53/54

ลำดับภาพที่ 54/54
<<
>>
X