หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
พัฒนาการศึกษาตำบลหนองแวงให้ยั่งยืน
เฟอร์นิเจอร์หวาย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ผ้าทอพื้นเมืองลายเกร็ดเต่า
ผลิตภัณฑ์ในตำบลหนองแวง
อบต.
หนองแวง
www.nongwang-cpm.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 044-056-299
1
2
3

ท่าวังไฮ  

แก่งใหญ่  

น้ำตกตาดคร้อ  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองแวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2560
   
 
ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 [ 30 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 18 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔-๒๕๖๖) [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 9 
ประกาศฯสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3 ประจ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 45 
 
อบต.ซับสีทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับสีทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป [ 4 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.คอนสาร โครงการนวัตกรรมต้นแบบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบใหม่ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.นาฝาย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าหินโงม การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.โสกปลาดุก ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มติออกคำสั่ง ของคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริ [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ทุ่งลุยลาย ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 3 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านเต่า ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้ [ 2 ธ.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมทอง กิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมทอง ประจำปีการศึกษา 25 [ 2 ธ.ค. 2563 ]