หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาปรับเกลี่ยบริเวณที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างห้องอาบน้ำสำหรับผู้ปฎิบัติงาน เก็บ ขน ขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและแปรรูปไหม หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกสง่า ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิลฝึกอบรมโครงการแปรรูปผักอินทรีย์ดอง (กิมจิ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปล้อง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (จำนวน ๕ ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์ถังสแตนเลสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้ในโครงการแปรรูปผักอินทรีย์ดอง(กิมจิ)หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปล้อง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อพันธุ์สมุนไพรเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรมโครงการแปรรูปผักอินทรีย์ดอง(กิมจิ) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองปล้อง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14